Journalismi on arvostettu ja palkittu ala

Journalismi, eli lehtityö tai kirjoittaminen joukkoviestintäkanaviin, on maailmanlaajuisesti arvostettu ja palkittu ala. Suomessa journalismi on korkeatasoista, joka näkyy useiden eri julkaisujen tasossa. Valtakunnalliset ja paikalliset sanomalehdet, verkkojulkaisut ja televisio tuottavat alati kiinnostavaa ja ajankohtaista materiaalia, joka pitää kansalaiset ajan tasalla sekä kotimaan tapahtumista että ulkomaan uutisista.

Vaikka informaatiotulva nykyään tuntuu välillä liiankin raskaalta valtavien globaalien ongelmien vyöryessä tietoisuuteemme eri joukkoviestimien kautta, ilman tätä tiedotusta emme olisi pisteessä, jossa pystyisimme kehittymään yksilöinä tai ihmiskuntana. Tämän vuoksi journalistit tekevät merkittävää työtä tuodessaan esille päivittäin aiheita, uutisia, teemoja ja tarinoita, jotka koskettavat ihmisiä eri tavoin, edesauttaen näin suurien ja pienten reaktioiden syntymistä huomionarvoisia asioita kohtaan.

Suomessa journalisteja palkitaan monella taholla. Meillä on useita erilaisia valtakunnallisia ja yksityisiä tahoja, jotka myöntävät tunnustuksia journalistien työlle vuosittain. Palkintojen saajiin kuuluu sekä lehtityöntekijöitä, televisio- ja radiotoimittajia, että valokuvaajiakin. Tämä arvostus kertoo siitä, miten pitkälle kunnioitus journalisteja kohtaan Suomessa kantaa.

Bonnierin Suuri Journalisti palkinto

Ruotsalainen mediayhtiö ja viestintäkonserni Bonnier toimii myös Suomessa. Tanskassa vuonna 1804 perustettu viestintäyhtiö on Pohjoismaiden toiseksi suurin. Bonnierin toiminta kattaa niin sanomalehti-, kustannus- kuin televisioalan, ja sen omistuksessa on suuri määrä kustantamoja Suomessa, esimerkiksi Tammi. Myös Akateeminen Kirjakauppa on ollut Bonnierin omistuksessa vuodesta 2015 lähtien Stockmannin myytyä ketjun.

Vuodesta 2001 Suomessa jaettu Suuri Journalisti palkinto on Bonnierin myöntämä tunnustus suomalaista journalismia ja suomalaisia journalisteja kohtaan. Bonnier jakaa vastaavia palkintoja myös Ruotsissa, Baltian maissa, sekä Venäjällä. Suomessa Suuri Journalisti palkinto myönnetään vuoden journalistille, vuoden jutulle, sekä vuoden journalistiselle teolle. Vuonna 2015 vietetyn kirjan vuoden kunniaksi Bonnier valitsi myös vuoden kirjan.

Tutkivan journalismin palkinto

Tutkivalla journalismilla tarkoitetaan journalistista työtä, jossa journalisti pyrkii kirjoittamisen ohella ja sen tueksi hyödyntämään tutkimusmetodeja, sekä kriittistä asennetta omaa työtään kohtaan. Tutkivan journalismin aiheet ovat usein yhteiskunnallisesti merkittäviä, ja niihin lukeutuu paljon informaatiota, jonka tutkimuskohteet haluavat pitää salaisuutena syystä tai toisesta. Tutkivaa journalismia arvostetaan etenkin kyseisen journalismin alan paljastusten takia. Monet polittiset skandaalit tai rikokset, jotka koskettavat yhteiskuntaa tai sen osia, ovat tulleet ilmi juuri tutkivan journalismin avulla.

Tutkivan journalismin yhdistys Tutkiva jakaa vuosittain tutkivan journalismin palkinnon. Vuoden 2018 Lumilapio-nimeä kantava palkinto on arvostettu kunnianosoitus, joka myönnetään parhaan juttukokonaisuuden laatineelle journalistille. Lumilapio-palkinto jaetaan toukokuussa 2019. Palkinnonsaajaehdokkaaksi on valittu kuusi journalistia. Kaikkiaan ehdotuksia palkinnonsaajaksi tuli yli 40, mikä on selkeä osoitus suomalaisen journalismin korkeasta tasosta.

Kuvajournalismikilpailu

Kuvajournalismi on verrattain nuori journalismin muoto, joka on saanut alkunsa vasta 1920-luvulla, vaikka kuvalehtiä ja lehtikuvia oli ollut olemassa jo 1890-luvulta lähtien. Kuvajournalimilla tarkoitetaan uutisointia valokuvien, videoiden ja kuvituksen avulla. Kuvajournalismi ei oel pelkkää valokuvausta, vaan kuvajournalismi pyrkii kertomaan tarinaa tiettyyn tapahtumaan perustuen. Toisin kuin esittävässä valokuvataiteessa, jossa valokuvilla ja erilaisilla kuvauksissa paljon käytettävillä rekvisiitoilla, lavasteilla ja malleilla, kuvajournalismissa kuvien tulee esittää tapahtumat ja niihin liittyvät tosiasiat tasapuolisesti ja tarkasti. Kuvajournalisteja, eli journalisteja jotka raportoivat tapahtumia kameran välityksen avulla, arvostetaankin etenkin heidän tarkkojen visuaalisten tapahtumakuvaustensa ansiosta.

Suomessa toimii Suomen kuvajournalistit ry, joka on kuvajournalismia tukeva ammattimainen yhdistys. Yhdistys on palkinnut kuvajournalisteja Vuoden lehtikuvat -kilpailulla jo vuodesta 1962 lähtien. Vuonna 2015 kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa Kuvajournalismikilpailun nimellä. Kilpailu kattaa useita kuvajournalismin kategorioita. Ammattilaisista koostuva raati valitsee muun muassa vuoden parhaan lehtikuvaajan, vuoden parhaan lehtikuvan, vuoden parhaan uutiskuvan, sekä vuoden parhaan henkilökuvan. Vuoden parhaan lehtikuvaajan palkinnon aikaisemmin saanut muun muassa kansainvälisestikin tunnustettu freelance kuvaaja Meeri Koutaniemi, joka oli ehdolla myös vuoden 2018 kilpailussa. Vuoden 2018 voittajat valittiin maaliskuussa, ja voittajakuvien näyttely kiertää vuoden aikana Helsingin lisäksi muun muassa Porissa ja Tampereella.

Suomen PENin sananvapauspalkinto

Sananvapaus on kansalaisoikeus, joka mahdollistaa jokaisen vapaan valtion kansalaisen mielipiteiden vapaan ilmaisun. Tällä tarkoitetaan lähinnä ennakkosensuurin poissaoloa. Sananvapaus ei oikeuta ketään herjaamaan tai loukkaamaan toisia ihmisiä, vaan sananvapaus on oikeus, jonka avulla esimerkiksi journalistit voivat tehdä työtään vapaasti ilman sensuuria siitä, mistä aiheesta ja mitä sanoja käyttäen he kirjoittavat jostakin aiheesta. Sananvapaus on arvostettu kansalaisoikeus länsimaissa, sillä ilman sitä valtaa pitävät tahot voisivat helposti ohjailla joukkoviestinten kansalle jakamaa informaatiota.

Viime vuosien ongelma sananvapauden suhteen on internetin anonymiteetin tuoma vihapuhe ja häirintä etenkin sosiaalisessa mediassa. Kommunikaation, informaation jakamisen ja sosiaalisen kanssakäymisen siirryttyä yhä kasvavassa määrin verkkoon, ovat ihmiset joutuneet kohtaamaan aivan uusia vihaamisen ja kiusaamisen muotoja. Tämän kiusaamisen ja häirinnän kohteeksi joutuvat usein etenkin sananvapauttaan rohkeasti käyttävät journalistit.

Vuonna 1928 perustettu Suomen PEN – Finlands PEN on kirjailijoiden kansainvälinen sananvapausjärjestö. Osana yli sadassa maassa toimivaa Kansainvälistä PENiä (PEN International), Suomen PENin tehtävänä on muun muassa seurata sananvapauden tilaa ja toteutumista Suomessa ja suomalaisessa mediassa. Vuodesta 2012 yhdistys on jakanut Sananvapauspalkintoa henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan edesauttanut sananvapauden toteutumista tai edistymistä.